Den transsibirske jernbanen har en kontinuerlig tverrprofiler av 9288 km og er den lengste av i verden, mer enn 400 Jernbanen mellom Moskva og Vladivostok ved Stillehavet. Stanislas Giroux har reist med sitt kamera på akkurat denne turen, og dette Video førte dem. Jeg vil også.

Tre minutter med video i tre uker reise, tre land, tre kulturer (og tre tee-skjorter i ryggsekken min !) ; Jeg tok en togbillett for den transsibirske jernbanen, in order to Beijing from Moscow, kryssing Mongolia. Jeg reiste alene med min bag, halve fylt med min video utstyr. På den tiden, Jeg visste ikke at min billett for at setet 22 ville være begynnelsen på en gang i livet reise.

video Thumbnail
Seat 22 — Trans-Siberian Odyssey