Her er en høyhastighetsopptak av en sprengning ballong under vann…

Nails
Slow Motion 36.000 FPS - bursting balloons under water