Katt og pizza er to grunnpilarene i Internett og i noen tilfeller enda i livet. Pizza, resymé av kulinariske Kjærlighet und Katzen, resymé av fuck-you-Am ass-dyreliv. Sammenkoblet i en animasjon, som liksom bitt tapt har…

video Thumbnail
Pizza Cat - Simon Cat