Hvem har ikke? Som du gå enda litt beruset på en festivalområdet og søk i om natten være forbannet telt, hva et par timer siden, fortsatt sto pÃ¥ Taglicht her i engen. – og du kan overnatte, se ikke bare. NÃ¥ er det ikke bare sine egne telt og tre fra gÃ¥rsdagen, men mer 358 Telt rundt det. Det er mørkt og du kan ikke se noe - og Paeng, du faller på en bardun av en merkelig telt og lander på noen mennesker, gjøre innsiden bare deres velfortjent Festivalbeischlaf… Men problemet kan avhjelpes, sÃ¥ nÃ¥ er det Phosphoreszierende Zeltschnüre! Selv om disse ikke hjelper, at man kan finne sitt telt bedre, men minst flyr en ikke lenger strenger og forstyrrer så også noen når tjent coitus…

Phosphoreszierende Zeltschnüre
Phosphoreszierende Zeltschnüre
Phosphoreszierende Zeltschnüre