Når Baron, den tyske Shepherd sier: „Det var en lang dag“ han setter ut, å trøste sin herre. Og det gjør det virkelig helt fantastisk!

video Thumbnail
Baron fetches beer... With a Surprising ending!