„Svare meldinger av hat med kjærlighet. Graffiti Kultur er en form for kunstnerisk selvutfoldelse. Enten ist være din identitet, individuell stil eller levere en melding. Dessverre er det også symboler for hat som ‚hakekors‘ (hakekors). Bevegelsen #PaintBack handler om å svare på meldinger av hat med kjærlighet.“ Legacy BLN dette problemet har påtatt #paintback i delprogram: Gjennomføre hat Kjærlighet, Gjennomføre hakekors Kunst

video Thumbnail
#PAINTBACK by Legacy BLN