Her er en vakker time-lapse Video, som viser oss nordlyset fra perspektivet til den internasjonale romstasjonen:

Aurora australis og aurora borealis (nordlys) sett fra den internasjonale romstasjonen. Auroras er forårsaket av ladede partikler som kommer inn i atmosfæren fra ovenfor forårsaker ionisering og eksitasjon av atmosfæriske bestanddeler som de kolliderer med jordas magnetfelt.

Denne videoen ble utarbeidet etter time lapse opptakene skudd fra den internasjonale romstasjonen innhentet courtesy of the Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center.

video Thumbnail
Aurora, Northern Lights, Flyover in HD, International Space Station