Mot den progressive islamiseringen av Vesten må gjøres endelig hva! La oss starte på samme tid så!

Den andre dagen på bekymret