Uheldig Sticker Place… Classic!

Den andre dagen på Aldi
(Via Reddit)