I tider med androgyniteten er noe den logiske konsekvens… ;)

Pullover-Hose
(Via BP)