Mandager, når andre ser ut til å være full av energi