„Miasmatic“ er en kort film, konstituert av en pest, alle mennesker i London forsvinne. Faktisk er det fremlagt en digital manipulasjon, som bare gjør folk forsvinne fra bilder. I en Making Of Artikel å fortelle oss Claire og Maxime, som har laget filmen, mer om denne teknikken. For store filmproduksjoner låse alltid alt fra veien tog…

video Thumbnail
Miasmatic -short film-