Selv mot romvesen er ikke sikker i Auditoriet :))

Den andre kuppet i GAME OVER Project ved Guillaume Reymond.