Hvem sin side er du på?

Marvel vs. DC Movies: Hvem har bedre Line-Up?
(Via Zimbio)