Med hjelp fra After Effects Benny Melwin en film av Putin bevegelige bilder sammen Bekkasin. Jeg har ingen anelse av programvaren, finne resultatet, men en eller annen måte fascinerende.

video Thumbnail
Making Bilder Dance