Følgende Video bringer „Svart fredag“ å peke…

Mad Max vs. Svart fredag

Hvor er han denne videoen, dere skal spørre deg. Nåvel, fordi den delen har en krevende Autokjør-funksjonen, gibts klippet bare etter hopp