Den japanske designeren Yuri Suzuki er dyslektiker. Men ville han gjerne Musikk kan komponere og lese. Så han bare oppfunnet sin egen unike form av maleri notat. „Looks Like Music“ kalte sin Kunst-Installasjon, i liten robot som heter biler „Farge Chaser“ kjøre langs en malt svart linje. Oppdage seg imellom også malt farge, de konverterer dem til lyder. Avhengig av intensitet og fargetone endre høyden og lengden av notene. Tar mer „Farge Chaser“ I tillegg, skaper musikk. En fin idé og, fremfor alt fantastisk underhold, fordi hver besøkende kan prøve dette ut og male sitt eget stykke…

video Thumbnail
Looks Like Music - Mudam 2013