Jeg liker disse kvinnene! Arabiske kvinner mot islamis! :)

Topless lebanese girls burning ISIS flags…
(Via Jonas Christensen)