Kan hunder virkelig forstå, hva vi sier, når vi snakker med dem? Nyere forskning, at Dyr kanskje mer om vårt språk og følelser vet, enn vi tror!

video Thumbnail
Does My Dog Know What I'm Thinking?