Wow, Dette Video erzeugt Gänsehaut, i hvert fall for meg… og som ikke, fordi Jon Snø er stÃ¥tt opp fra de døde. forresten, Spoiler Alarm!

video Thumbnail
(GoT) Jon Snø | Kongen i nord