det har alltid to sider til alt. Islendingene er faktisk ute, men få coach Heimir Hallgrímsson, som faktisk er en tannlege, retur… :)