spennende Video Essay av Evan „Nerdwriter“ Puschak ny intertekstualitet i moderne blockbuster kino, dvs. den kontinuerlige sitering og henviser andre filmer eller egen kanon (Star Wars, Marvel Cinematic Universe etc.). Meget interessant.

video Thumbnail
intertekstualitet: Hollywood's New Currency