Det er en Youtube-kanal som heter Hikea Productions, vil bli publisert på videoene, der folk, den tidligere Narkotika har rent referee, IKEA møbler Montering – prøve eller montere minst. Her ser vi Giancarlo og Nicole brolegge sammen på LSD dresser:

video Thumbnail
HIKEA EPISODE 1: GIANCARLO & NICOLE + LSD

I den andre Video vi ser Keith, skrivebordet „Micke“, Shrooms og mye filosofi:

Keith tar shrooms og har en eksistensiell krise om Hva det betyr å bygge møbler. bare på slutten gjør han forstår hva verden har satt på fanget hans.

video Thumbnail
HIKEA EPISODE 2: KEITH + SHROOMS (repost)

Ikke prøv dette hjemme. I det minste ikke i kombinasjon… ;)