En hel generasjon av nederlandske barn var ved „Hakke og Zage“ Rave Partene introdusert til Techno og Rave. På et slikt parti Kids kavet i 90s Fashion Club til spesielt zusammengestelltem for henne lyd og la bjørnen quilting, som det kunne knapt få bedre Great henrettet…

video Thumbnail
Hakke en Zage for Kids - The Partyvideo