Yeah, Skrekk mens! Denne fisken har vært død lenger, sløyd og halshugget og likevel føre nervesignalene til musklene. Det synes, som om den hodeløse kroppen kjempe tilbake og bite…

video Thumbnail
fish that would not die 001

…pluss det er også en annen del. Her er fortsatt i bevegelse gjellene. Scary!

video Thumbnail
dead fish is alive 002