Venner, snart den tid kommer! Det siste trinnet i en OCP godkjent ED-209-kompatibel fremtiden: „Automatisk Håndvåpen Detection Alarm i videoer Bruke Deep Learning“ (PDF)…

Nåværende overvåking og kontroll systemer krever fortsatt menneskelig tilsyn og intervensjon. Dette arbeidet presenterer en ny automatisk pistol detection system i videoer som passer for både, overvåkings- og kontrollformål. Vi reformulere dette deteksjon problem i problemet med å minimere falske positiver og løse det ved å bygge nøkkeltreningsdata-sett styrt av resultatene av en dyp convolutional Neural Networks (CNN) klassifikator, deretter vurdere den beste klassifiseringsmodell under to tilnærminger, skyvevinduet tilnærming og region forslag tilnærming.

De mest lovende resultater oppnås ved Raskere R-CNN basert modell trent på vår nye databasen. Den beste detektoren viser et stort potensial, selv i lave kvalitet youtube videoer og gir tilfredsstillende resultater som automatisk alarmsystem. Blant 30 scener, det aktiverer hell alarmen etter fem påfølgende sanne positive i mindre enn 0.2 Sekunder, I 27 scener. Vi definerer også en ny beregning, Alarm Aktivering per intervall (mobbing), å vurdere ytelsen til en påvisning modell som en automatisk deteksjon system i videoer.

Og i tilfelle noe skulle gå galt:

Nails