liker!

jonat1992 har den ultimate IT tronen fra noen gamle, Inne ubrukte Dell bokser…

Ein Thron passend für den IT-König
(Via Reddit)