I Suff romkamerat av Harrisen Howes har brakt drone på et tak av nabohusene til å krasje. Det var trolig ingen rankommen. To måneder senere Howes har gjort et redningsforsøk med sin nye Copter. Her er resultatene av selvsamme…

video Thumbnail
Drone Rescue