Ein Mann aus Colorado wurde in letztem Sommer Geschichte an der Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory (APL). Før 40 Les Baugh år mistet begge armene i en ulykke. Nå har han fått de første modulære proteser, som han samtidig av tanker kontrollere kan. Etter en kort treningsperiode, kan han flytte hans proteser og utføre en rekke oppgaver…

video Thumbnail
Amputee Makes History with APL’s Modular Prosthetic Limb