I det etterfølgende Video ta folk Spacedock Borg kuben fra Star Trek Universe nærmere titt og peker på, hvor dødelig og effektiv denne illevarslende kuber egentlig er…

video Thumbnail
Star Trek: Borg Cube - Spacedock