Hva er verre, som sokker i sandalene? Sokker, det ser ut som sandaler! skandale, hvis du vil… ;)

Sokker, det ser ut som sandaler
(Via Poke)