Når vi måtte vente så mange år for en oppfølger, vi må være tålmodige bare til lørdag… Ussel fire minutter. Jeg vil ha alt…

ARVE Feil: oEmbed Call mislyktes: The endpoint located at https://www.youtube.com/oembed?format=json&url=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fwatch%3Fv%3DQOQa0btC_Do returnerte 404 error.
Detaljer: Not Found