Tilsynelatende tar det i London to minutter hver, inntil neste t kommer. I det etterfølgende Video det må tas bokstavelig, denn im Timelapse-Clip von „Transport for London“ det tar bare to minutter for gjennomføring av en ny modell. interessante bilder!

Nails