Under et foredrag på Universitetet i Washington, faller en student, sovnet bak skjermen, foran klassen i bakken og forlater deretter klasserommet, som om ingenting har skjedd… :)

video Thumbnail
University Lecture Interrupted by sleeping student