I et vakuum, bowling ball og fjær faller like godt kjent i samme hastighet – hva du skal se en eller annen måte er hypnotisk. Så tidlig som ca. 55 i. Chr. skrev den romerske filosofen Lucretius i sitt arbeid „På Nature of Things“, at fallende gjenstander bare fra vannet- eller luftmotstanden er motet og derfor lite kroppen sakte, i et vakuum, men må alle kropper falle like fort. Et interessant trekk er også den største vakuumkammeret i verden, som vil bli undersøkt i klippet. Holy Shit!

Brian Cox besøker NASAs Space Strøm Facility i Ohio for å se Hva skjer når en bowlingkule og en fjær er falt sammen under betingelsene for verdensrommet.

video Thumbnail
Brian Cox visits the world's biggest vacuum chamber - Human Universe: Episode 4 Forhåndsvisning - BBC Two