Med Video til „Livet er en masse“ skriv drivgods ytterligere innsikt i deres selvtitulerte lang player…

Nails
Drivgods - Livet er et rot // offisielle klipp // AFM Records