Dag for deg Black Metallers „Narvik“ med spor „Spirit Shards“ fra albumet „“Ascension til Apotheosis“, som tidlig 2016 å bli publisert…

video Thumbnail
NARVIK - "Geist zu Scherben"