Den RocketJump Film School oppsummerer det grunnleggende visuelle effekter, viser gode og dårlige eksempler, som grenser helt klart fremfor alt, hva hver hvilken kategori passer eller noen gang faller under VFX. Den ideelle basis, å være lett å komme seg ut å henge smartass neste filmkveld kan…

video Thumbnail
VFX Core Concepts 101