I det etterfølgende Video det sju mørke og skumle historier har det Disney-filmene inspirert…

Nails
Mørk Disney: The REAL Stories Behind Popular Disney Films