Kort stop-motion-Video av Animator Isak Åkerlund, viser dekonstruksjon av en tape hodet i.

Nails