Michael Fischler kom opp med ideen, Sprut farge i bobleplast. En sta slags portrett…

Nails