Brann Seen

Brann Seen spiller av Hvis du tilbyr ham ganske godt bevandret i verden av store merker. Under hvert logo finner du et fargehjul inkludert kontroller og nå må rette fargen på logoen mix. Avhengig av hvor nær den opprinnelige fargen er, det er flere eller færre punkter..

Brann Seen