Shardcore programmert for et foredrag om AlgoKunst på „Adventures on the Edge of Culture“-Konferanse en bot på evocations av Lovecraft sin Necronomicon. Flott!

For dette prosjektet, Jeg tok besvergelser av Necronomicon og produsert en språklig modell stand til å produsere nye besvergelser. En annen algoritme tok hver setning og slått den inn i en sigil og ordnet dem i en geometrisk skjema. Jeg spurte maskinen til å produsere hundrevis av unike besvergelser og okkulte tegn og distribuert dem til publikum. En manifestasjon av den sanne vilje av maskinen…

Bot forkynner Necronomicon besvergelser