Layer-lapse er en Timelapse-karakterisert ved at de samme scenene blandes på forskjellige tider i hver variant. Julian Tryba har en så Layer-lapse laget i Boston, og ikke mindre enn 100 investert timer alene for filming, en gang 350 Timer for hele redigering del, mens mer enn 150’000 redigerte bilder.

Tradisjonelle tidsbortfaller er begrenset av ideen om at det er en enkelt universell klokke. I ånden av Einsteins relativitetsteori, Layer-blundere tildele forskjellige klokker til en rekke gjenstander eller regioner i en scene. Hver av disse klokker kan starte når som helst tidspunkt, og krysser i alle fall. Resultatet er en visuell Tidsdilatasjon effekt er kjent som lag-lapse.

video Thumbnail
Boston Layer-Lapse