Blood Feast - Poster

Om 50 År etter h.g. Lewis‘ makabre kannibal shocker „Blood Feast“ har regissør Marcel Walz gjort en remake på bena. Og raus med blod, som nedenfor Trailer beviser. Im Film mit Robert Rusler, Sophie Monk og Caroline Williams trekker Fuad Ramses med familien sin til Frankrike, hvor de opererer en amerikansk Middag. På grunn av dårlige løpende transaksjoner han imidlertid tvunget, i tillegg til å jobbe som nattevakt på et museum med gjenstander fra den egyptiske kulturen. Kort tid etterpå, føler han forhekset av en statue av den guddommelige Ishtar. Fuad deretter begynner et nytt liv fullt av mord og kannibalisme. For å hedre sin nye mester, organiserte han en ekstraordinær fest, i blodet, Organer og kroppsdeler er fortært. Fuad utløper alltid mer galskap - så mye, at selv hans kone og datter er ikke lenger lenger trygt for ham, fordi Ishtar krever også etter deres blod…

video Thumbnail
Blood Feast Trailer (2016) - Official Remake