Heinz Sielmann vil trolig være glade om stilen på video, husker det, men hans legendariske observasjoner fra dyreriket… :)

video Thumbnail
Selfie Recognition Test