Wow, som jeg ikke har sett så godt! På 00:25 man kan se selv toppen lenker vandre en Varoa midd i stamfisk celle…

video Thumbnail
Amazing Time-Lapse: Bees Hatch Before Your Eyes | National Geographic