Relasjoner er ikke alltid Litt…

Beziehungen können anstrengend sein
(Via KTH)