Denne DIY Prop-Video viser oss, hvordan fra Phaser Star Trek - Rekonstruerer den opprinnelige serien…

video Thumbnail
Build Your Own Star Trek Phaser! - DIY Prop Shop