Alex Solis med „Barne Terrors“ noen tegninger fra film og TV-kjente tall, noe med Skrekk, Har monstre eller spøkelser ha babyen versjon i starten. Inkludert er blant annet Freddy, Jason, Frankenstein Monster eller til og med en hvit Walker. Alt i søt, bare Chucky ser type som alltid… Flere verker av Solis funnet på hans Nettsted eller Instagram. Noen mer Terror-Babyer kan bli funnet på neste side for å se.

Barne Terrors
Barne Terrors
Barne Terrors
Barne Terrors

Barne Terrors
Barne Terrors
Barne Terrors
Barne Terrors
Barne Terrors
Barne Terrors
Barne Terrors
Barne Terrors
Barne Terrors
Barne Terrors
Barne Terrors
Barne Terrors
Barne Terrors
Barne Terrors
Barne Terrors